политика конфиденциальности

Pēdējoreiz atjaunots 02.01.2022

1. Vispārīgie noteikumi.

1.1. Šī Privātuma politika apraksta, kā SIA “Jēkabsonu firma Jēkabs”, Reģ. Nr. LV55102000761, Juridiskā adrese: Brīvības ielā 2a, Dobele, Dobeles nov. (turpmāk saukts arī – “Datu pārzinis”) ir izveidojis komerciālu “Lietojumprogrammu” IIIIIIINVENTA (turpmāk saukts arī – “Pakalpojums”). Šo “Pakalpojumu” nodrošina “Datu pārzinis” un ir paredzēts lietošanai tāds, kāds tas ir. Šī privātuma politika ir izveidota, lai informētu “Lietotājus” par šī “Pakalpojuma” informācijas iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu, ja kāds “Lietotājs” ir nolēmis izmantot “Lietojumprogrammu” IIIIIIINVENTA.

1.2 Izmantojot šo “Pakalpojumu”, “Lietotājs” piekrīt informācijas vākšanai un izmantošanai saistībā ar šo Privātuma politiku. Apkopotā personiskā informācija tiek izmantota šī “Pakalpojuma” sniegšanas nodrošināšanai. “Lietotāja” iegūtie dati netiks kopīgoti, izņemot gadījumus, kas aprakstīti šajā Privātuma politikā.

1.3 Privātuma politikā izmantotiem terminiem ir tāda pati nozīme kā citos noteikumos un nosacījumos, kas ir pieejami “Lietojumprogrammā” IIIIIIINVENTA, ja vien šajā privātuma politikā tas nav noteikts citādi.

2 Žurnāla dati

2.1. “Datu pārzinis” iegūst, apstrādā un glabā iegūtos datus žurnālos. Šie žurnāla dati var ietvert sekojošu informāciju: datumu, laiku, mobilās ierīces unikālo ID, IIIIIIINVENTA ID, svītrkodu, operētājsistēmas versiju un citu statistisku informāciju. “Datu pārzinis” vai trešā puse var izmantot šo informāciju “Pakalpojuma” nodrošināšanai un izpētei, drošībai, noziedzības apkarošanai un tiesībaizsardzībai.

2.2. Izmantojot “Pakalpojumu”, “Lietotājs” piekrīt, ka jebkura sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.

2.3. “Datu pārzinis” nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Datu subjektam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu datu dēļ.

3. Sīkfaili

3.1 Sīkfaili ir faili ar nelielu datu apjomu, kurus parasti izmanto kā anonīmus unikālus identifikatorus. Tie tiek nosūtīti uz pārlūkprogrammu no apmeklētajām vietnēm un tiek saglabāti ierīces iekšējā atmiņā.

3.2 Šis “Pakalpojums” nepārprotami neizmanto šīs “sīkdatnes”. “Lietojumprogramma” IIIIIIINVENTA neizmanto trešo pušu kodu un bibliotēkas, kas izmanto “sīkfailus”, lai apkopotu informāciju un uzlabotu savus pakalpojumus.

4.Pakalpojuma sniedzējs

Datu pārzinis” var nodarbināt trešo pušu uzņēmumus un privātpersonas šādu iemeslu dēļ:

  • Lai atvieglotu “Pakalpojumu”;

  • Lai sniegtu “Pakalpojumu” “Datu pārziņa” vārdā;

  • Lai veiktu ar “Pakalpojumu” saistītus pakalpojumus;

  • Lai palīdzētu “Datu pārzinim” analizēt, kā tiek izmantots “Pakalpojums”.

Datu pārzinis” vēlas informēt šī “Pakalpojuma” “Lietotājus”, ka šīm trešajām pusēm ir piekļuve “Lietotāju” žurnālu datiem. Iemesls ir veikt tiem uzticētos uzdevumus “Datu pārziņa” vārdā. Tomēr trešajām pusēm ir pienākums neizpaust un neizmantot informāciju citiem mērķiem.

5. Drošība

Datu pārzinis” augstu vērtē “Lietotāja” uzticību, sniegt tam personisko informāciju, tāpēc “Datu pārzinis” cenšas izmantot komerciāli pieņemamus līdzekļus tās aizsardzībai. Bet atcerieties, ka neviena pārraides metode internetā vai elektroniskās glabāšanas metode nav 100% droša un uzticama, un “Datu pārzinis” nevar garantēt tās absolūtu drošību.

6. Saite uz citām vietnēm

Šis “Pakalpojums” var saturēt saites uz citām vietnēm. Noklikšķinot uz trešās puses saites, “Lietotājs” tiks novirzīts uz šo vietni. Ņemiet vērā, ka šīs ārējās vietnes “Datu pārzinis” nepārvalda. Tāpēc “Datu pārzinis” ļoti iesaka “Lietotājam” pārskatīt šo vietņu konfidencialitātes politiku. “Datu pārzinis” nekontrolē un neuzņemas nekādu atbildību par trešo pušu vietņu vai pakalpojumu saturu, konfidencialitātes politiku vai praksi.

7. Bērnu privātums

Šis “Pakalpojums” nav paredzēts nevienam, kas jaunāks par 13 gadiem. “Datu pārzinis” apzināti neapkopo personu identificējošu informāciju no bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem. Gadījumā, ja “Datu pārzinis” atklāj, ka bērns, kas jaunāks par 13 gadiem, ir sniedzis “Datu pārzinim” personisku informāciju, “Datu pārzinis” to nekavējoties dzēsīs no datu nesējiem. Ja “Lietotājs” ir vecāks vai aizbildnis un apzinās, ka bērns “Datu pārzinim” ir sniedzis personisku informāciju, lūdzu, sazinieties ar “Datu pārzini”, lai varētu veikt nepieciešamās darbības.

8. Izmaiņas šajā privātuma politikā

“Datu pārzinis” var, laiku pa laikam atjaunināt privātuma politiku. Tāpēc ieteicams periodiski pārskatīt šo vietnes daļu, lai konstatētu izmaiņas. “Datu pārzinis” par izmaiņām, privātuma politikā ievietos informāciju vietnē www.iiiiiiinventa.eu

9. Nobeiguma noteikumi

Šī Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem likumiem.

10. Kontakt informācija

Jautājumu vai ieteikumu gadījumos par mūsu konfidencialitātes politiku, sazināties pa e -pastu tamara@iiiiiiinventa.eu.